Het bedrijf is door de heer D.C. Marck sr. in opgericht in 1962. In eerste instantie lag de nadruk vooral op de ontwikkelingen in de watertechniek.

Met het ontwikkelen van een regenautomaat en de eerste concentratiemeter (EC-meter)zijn de werkzaamheden begonnen.
Hiermee heeft het bedrijf in deze jaren zijn bestaansrecht verworven en zijn er vele automatische beregenings installaties aangelegd.
De komst van de computers in de jaren 70 en 80 hebben de taken van de regenautomaat en de concentratiemeter voor een groot gedeelte overgenomen. Vanaf die tijd zijn de werkzaamheden vooral gericht op het installeren van de beregenings-, en de substraatinstallaties.
De laatste 10 jaar hebben wij ons ook gespecialiseerd in elektrotechniek en zijn de werkzaamheden op dit gebied meer en meer toegenomen.