In zowel de glastuinbouw als de boomkwekerij is water een basiselement voor de groei van planten. Om er voor zorgen dat alle  noodzakelijke voedingsstoffen samen met het water bij de plant komen, kan gebruik gemaakt worden van een eenvoudige installatie maar ook een complex, computergestuurd doseersysteem behoort bij ons tot de mogelijkheden.

Of het nu gaat om beregening, eb/vloed of substraatteelt: wij kunnen de installatie voor  uw bedrijf leveren en onderhouden.

Wateropslag bassins en-silo's
De meest toegepaste opslagbassins bestaan uit een gegraven bassin dat is voorzien van folie. Verder worden opslagsilo's toegepast, die bestaan uit gegolfde stalen platen met aan de binnenzijde een folie.

Drainwater ontsmetter
Om eventuele ziekteverspreiding te voorkomen kan het drainwater worden ontsmet. Hiermee wordt voorkomen dat een besmetting binnen de kortste keren door de gehele teelt verspreid wordt.
De ontsmetting van het drainwater wordt door ons gerealiseerd d.m.v verhitting UV-ontsmetter, met hoge- of lagedruk lampen. Beide technieken behalen een perfect resultaat en hebben elk hun eigen voor- en nadelen.

Omgekeerde osmose
Omgekeerde osmose is de manier om zuiver water te produceren. De installaties hiervoor zijn voorzien van hele fijne membramen. Dit membraan heeft het vermogen om de in het water aanwezige stoffen, zoals zouten, zware metalen, bacteriën, virussen en schimmels te scheiden. Omgekeerde osmose is een milieuvriendelijk procédé. Chemische middelen komen er niet aan te pas. De aan- en afvoerbronnen worden compleet door ons verzorgd. Voor elke locatie zal een specifieke installatie gemaakt moeten worden.

Hoge druk mistinstallatie
De relatieve luchtvochtigheid in de kas mag voor het gewas niet te laag zijn. Dan zou de plant meer vocht verdampen dan de wortels kunnen opnemen. Dit veroorzaakt stress bij de plant en kan uiteindelijk tot uitdroging leiden. Productieverlies en kwaliteitsvermindering van uw waardevolle producten zijn hiervan het gevolg.
Door een buis met nozzels op een tuinbouwventilator te monteren worden de functies luchtbeweging voor een egale temperatuur, een verhoging van de relatieve luchtvochtigheid en koeling van de kaslucht in één systeem gecombineerd.
Een zeer hoge druk (120 bar) gecombineerd met een speciaal geconstrueerde nozzel zorgen voor een uiterst fijne nevel (druppelgrootte gemiddeld 10 micron) die onmiddellijk door de lucht wordt opgenomen en dus een sterk RV- verhogend en koelend effect heeft. Meer informatie over deze mistinstallaties kunt u vinden op http://www.reldair.nl.